Ontvang een offerte
Your Basket

Have you forgotten?

Snelle levering van doe-het-zelfproducten VK en EU
Landelijke Installatieservice GB
Klarna beschikbaar bij het afrekenen
0800 999 4008

Grenzen in de diergeneeskunde

Er is veel discussie over de voor- en nadelen van het vrij rondlopen van katten in plaats van ze binnen opgesloten te houden. We hebben eigenaren ondervraagd die een commercieel fysiek inperkingssysteem voor de buitenlucht hebben geïmplementeerd om hun kenmerken en de schijnbare impact van dit systeem op het welzijn van katten en de perceptie van de eigenaren te evalueren. Als onderdeel van dit laatste doel hebben we ook een nieuw instrument voor de beoordeling van het welzijn van katten ontwikkeld, gebaseerd op de wiskundige relatie tussen verschillende metingen. De enquête werd tussen mei en juni 2019 verspreid onder klanten over de afgelopen twee jaar van ProtectaPet® en leverde 446 reacties op. Univariate analyses vergeleken veranderingen na installatie op factoren zoals de hoeveelheid tijd die de kat buiten doorbracht, andere katten die de tuin van de eigenaar betreden en de zorgen van eigenaren over hun kat buiten. Er werd een hoofdcomponentenanalyse gebruikt om 21 potentiële indicatoren voor het welzijn van katten in minder variabelen terug te brengen. Dit resulteerde in 4 subschalen, waarvan 2 betrekking hadden op positieve welvaart en 2 op negatieve welvaart. De effecten van de installatie van het insluitingssysteem en de significante voorspellers van deze vier welzijnssubschalen werden beoordeeld. De meerderheid van de respondenten woonde in een stedelijke omgeving met een relatief kleine tuin, had meerdere katten en een voorgeschiedenis van kattentrauma als gevolg van een verkeersongeval. Zoals verwacht nam de tijd die buiten werd doorgebracht aanzienlijk toe, terwijl het aantal keren dat andere katten de tuin binnenkwamen en de zorgen van de eigenaren om hun katten buiten te laten aanzienlijk afnamen. De 4 welzijnssubschalen zijn gegroepeerd in positiviteit, onderhoudsgedrag, gezondheidsproblemen en angst; de installatie van het systeem ging gepaard met aanzienlijke verbeteringen op al deze punten. De tijd die na de installatie buiten werd doorgebracht, had een significant effect op de positiviteit en, in mindere mate, op het onderhoudsgedrag. Over het geheel genomen werd de installatie geassocieerd met positieve veranderingen in de levenskwaliteit van zowel de eigenaar als de kat, die vooral verband lijken te houden met een groter gevoel van veiligheid. Dit suggereert dat het huisvesten van katten in een gecontroleerde buitenomgeving met fysieke barrières een praktische oplossing kan bieden voor veel van de problemen die gepaard gaan met het buitenlaten van katten.

Prof Daniel Mills

De introductie van een gecontroleerde buitenomgeving heeft een positieve invloed op het kattenwelzijn en de zorgen van de eigenaren: het gebruik van een nieuw beoordelingsinstrument voor het welzijn van katten

Lees hier het volledige artikel.